جاده عشق بی پایان
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

امروز یه پشه یه ربع بی حرکت نشسته بود رو میز نهار خوری
 
منم سریع زدم لهش کردم!!! 
 
بعد چن دیقه یه پشه اومد بالای سرم 
 
گفت : "بی وجدان معلول بود " 
 
لامصب داغونم کرد با این حرفش


نوشته شده توسط :alireza
یکم تیر 93-14:57
نظرات() 

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ !!ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ
 
18 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ .ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ
 
ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻣﻠﻪ .ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﯾﻦ
 
ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
 
ﺣﯿﺮﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﯽﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ
 
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ 
 
ﺑﺎﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 
ﮐﺮﺩﻩﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﻭ ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺸﻪ
 
.ﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪ : ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﻮﺩﯾﻢ .
 
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ
 
.ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
 
ﺑﺪﯾﻢ ﺟﻮﺭﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺗﻮﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﯾﻤﻦ ﻭ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻭ ...
 
ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺷﺪ
 
.ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ.ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ 
 
ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ
 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﻤﺒﺶ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺑﺮﮔﺸﺖ 
 
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺁﻭﺭﺩ .ﺍﺯ
 
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﭘﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ.
 
ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ .ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ
 
ﺍﻡ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮﮐﺮﺩﻥ.ﺍﺯ ﺍﻭﻥ 
 
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺍﻡ ﮐﻔﺶ ﺗﻦﺗﺎﮎ ﮔﺮﻓﺘﻢ
 
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺭﻭ ﻣﺪﯾﻮﻥ
 
ﮐﻔﺶﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ


نوشته شده توسط :alireza
یکم تیر 93-14:25
نظرات() 

ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دزد یاب ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭﻭ
 
ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ دستگاهو به چند کشور میبرن واسه تست!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ! ظرف ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ حدود ﻫﻔﺖ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
 
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍیتالیا ﻣﺪﺕ یه ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
 
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ آلمان ﻣﺪﺕ یه روز ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ !
 
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ
 
ایییییییییییییییییییییران خاک دلیران 
 
ایران مظهر نیکان
 
ایران همیشه جاوییییدان


نوشته شده توسط :alireza
یکم تیر 93-13:44
نظرات() 

از نظر صدا سیما بازی های تیم ملی سه حالت داره:
 
برد مقتدرانه
 
مساوی ارزشمند
 
باختی که چیزی از ارزش های تیم ما کم نمیکنه!
 
smiley


نوشته شده توسط :alireza
یکم تیر 93-12:06
نظرات() 

به 30 تا از کانتکت های موبایلم اس ام اس زدم

سلام

خوبی؟

من گوشیمو عوض کردم شمارت پاک شده میشه یه میس بندازی سیو کنم شمارتو ..!!

تا الان 27 میس کال دارم !!!

ببینید با چه شتر مرغ هایی من دوستم ...
نوشته شده توسط :alireza
بیست و هشتم خرداد 93-21:04
نظرات() 

الهی به گلهای دایی قسم

به انگشت شیث رضایی قسم

الهی به اخلاق منشوریان

به موی پریشان منصوریان

به اصرار بر کارتیمی قسم

به جادو به ساق کریمی قسم

به گلهای شانسی از راه دور

خصوصن همان ضربه ی خاکپور

به دشواری و سخت و صعبی قسم

به فیگو به کفشای کعبی قسم

به روز قیامت به شیپورو سور

به "چه میکنه"های فردوسی پور

به فلفل به تندی و تیزی قسم

تو رابه فرار عزیزی قسم

به سیمینی ساعد ساقیان

سر برج میلاد میثاقیان

به اسطوره ی سرفرازی قسم

به دروازه ی بی حجازی قسم

به مرحوم مغفور بی آشیان

به حرص و به لبخند کفاشیان

خودت روی پای مسی زوم کن

مسی رو دوساعت تو مصدوم کن..


نوشته شده توسط :alireza
بیست و هشتم خرداد 93-16:28
نظرات() 

ابتدا میوه مورد علاقتون رو انتخاب کنید بعد برید آخر پست نتیجه رو بخونید ...
1.موز 2.سیب 3.توت فرنگی 4.آلبالو 5.گیلاس 6.آناناس 7.آلوچه 8.انار 9.هلو 10.هندوانهادامه مطلب

نوشته شده توسط :alireza
بیست و ششم خرداد 93-16:31
نظرات() 

یه روز طرف یه قصاب رو میبره خونش تا واسش گوسفند قربونی کنه

به قصابه میگه :

میخوام برام تیکه تیکش کنی با گوشتاش کباب درست کنم

سر و پا و روده و معده رو خوب تمیز کن میخوام کله پاچه درست کنم

پوستشم باخودت نبر میخوام بدم کاپشن درست کنن برام

با پشکلاشم میخوام کود درست کنم برای باغچه

آت و آشغالاش رو هم میخوام برای گربه مون

خیر بیبینى مهمتر از همه استختوناس ، خانومم میخواد سوپ درست کنه قُوت بگیرم !

قصابه چپ چپ نگاش میکنه ، میگه : نمیخوای صداشو ظبط کنی بذاری برا زنگ موبایلت !؟


نوشته شده توسط :alireza
هفتم خرداد 93-11:47
نظرات() 
برا من با 9تموم میشه با 4شروع میشه


نوشته شده توسط :alireza
دوازدهم اسفند 92-15:41
comments() 

دیگه نزدیك من نیا!

نزن،دیگه نزدیكه من SMS نزن،دیگه Tel نده،دیگه سلام نكن، دیگه Off دیگه به من

نیا،دیگه.................... آخه من مرض قند دارم دكتر گفته از شیرینی مثل تو باید دوری كنم. ;)
دوست واقعی
دوست واقعی كسی است كه دستان تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند


نوشته شده توسط :alireza
سوم بهمن 92-11:32
comments() 

...یش داره


نینی كه از خواب پا میشه جیش داره .... زنبور كه رو گل میشینه نیش داره .....چوپون كه


تو بیابونه میش


داره.....این ماهواره كه میبین ی رو پشت بوم ه دیش داره ..... حاجی كه از مكّه میاد ریش


داره ......شطرنج


كه بازی میكنی كیش داره..... اینقدرم چت میكنی آخره ماه فیش داره


خواب من...


شبی خواب دیدم با خدا كنار ساحل قدم میزنم،رد پای هردوی ما روی ساحل بود،وقت ی


برگشتم و به


گذشته نگاه كردم دیدم در موقع سخت ی تنها یك رد پا كناره ساحل است، پس به خدا گله


كردم و


گفتم:خدایا چرا در موقع سخت ی مرا تنها گذشت ی، خدا لبخند ی زدو گفت :فرزندم در آن


موقع تو بر دوشه


من بودی


نوشته شده توسط :alireza
سوم بهمن 92-11:32
نظرات() 

آخرین شعرمریم حیدرزاده .:.::...::..:-..:::.::...::-:..:::.-...::...:-...::::_:::...:::_...::::...:: قشنگ بود


من دل به زیبای ی، به خوب ی میسپارم؛دینم این است . من مهربان ی را ستبیش میكنم

؛آیینم این است .


من رنجها را با صبور ی میپذیرم؛ من زندگ ی را دوست دارم؛ انسان و باران و چمن را

میستایم . انسان و

باران و چمن را میسرایم ،،،در این گزرگه ... بگزار خود را گم كنم ......... بگ زار از

این ره بگزرم با

دوست...با دوست....راه های شناخت یك جواد : 1] اگه دیدی همه لباساش لویس ه بدون كه طرف .... 2] اگه

دیدی گوش ی

رو اسپرت كرده بدون كه P.K موبایلش 6600 (جواد 00 )هست بدون كه طرف .... 3]

اگه دیدی یارو

طرف.... 4] اگه دیدی یك ی عاشق تایتانیك ه بدون كه طرف .... 5] اگه دیدی وقتی جنّیفر

لپز رو می بینه

از هال میره بدون طرف ... 6] اگه دیدی كس ی لكه قرمز زده بدون كه طرف ... 7] اگه

دیدی یك ی این آفف

رو خوند بدون كه طرف.... !!!


نوشته شده توسط :alireza
سوم بهمن 92-11:27
comments() 

عکسی از قلب پسر ها و دختر ها

برای مشاهده عکس برو به ادامه مطلب ضرر نمیکنی.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط :alireza
سی ام مهر 92-11:54
نظرات() ﻳﺎﺩﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻴﺪﻳﻢ....
.
.
.
دختر خانومی که برنز میکنی در حد ته دیگ خواهش میکنم ساپورت قرمز پات نکن شبیه انبر دست میشی به خدا =)))))))))
.
.
.
دیدین صبحا که بیدار میشین بعدش یه لحظه دوباره میخوابین، بیدار که میشی میبینی ۳۰دقیقه گذشته...؟؟؟

حالا تابلوئه که ۲دقیقه بیشتر نخوابیدیا! فکر میکنن ما خریم...!!!

والا...
.
.
.
عمیقا شرمنده دزدی خواهم بود که روزی کیف مرا بزند!
.
.
.
فکر کن امریکا حمله کنه جنگ شه بعدما بخواییم با این پسرای این دوره بریم جنگ

علیشمس :بده اون کلاشینکوفو دست علیشمس کپلیه موفکلی..

یاس :من کسی نیستم با این تیرا دردم بیگره ولی این زخماروکی میخواد گردن بگیره؟

ساسی مانکن :نارنجکا کجا ان دنبال دامن کوتاهن؟


نوشته شده توسط :alireza
چهاردهم مهر 92-17:27
نظرات() 


استقلال : ما 23باربردیم شما 17بار..!!

پرسپولیس : ما 6تازدیم...!!!

استقلال : ما رفت وبرگشت بردیمتون...!

پرسپولیس : خب ما 6 تا زدیم...!!!

استقلال : ما دوبار
قهرمان آسیا شدیم شما حتی یک بارم به نیمه

نهایی نرسیدین..!!

پرسپولیس : ما 6 تا زدیم...!!!

استقلال : ما از الغرافه 5 تا نخوردیم...!

پرسپولیس: ما 6تا زدیم...!!

استقلال : ما
زودترین گل تاریخ لیگ برتر و تو ثانیه 8 اونم از مس

سرچشمه نخوردیم...!

پرسپولیس: ما 6تا زدیم...!!!

استقلال : زود ترین گل داربی هارو ما زدیم تو ثانیه 30 ...!!

پرسپولیس : ما 6 تا زدیم ...!

استقلال : ما
پرافتخارترین تیم آسیا هستیم ...!!!

پرسپولیس : ما هم 6تا زدیم...!

استقلال : خوبی؟!

پرسپولیس : ما که 6 تا زدیم..!!!!!!!!!!


نوشته شده توسط :alireza
چهاردهم مهر 92-17:21
نظرات()   • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic